با توجه به نقش مهم نمايشگاههای بين المللی  در معرفی توان توليد و صادرات کشور «بیست و سومین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذائی، ماشين آلات و صنايع وابسته - ايران آگروفود 2016» ازتاريخ 10  لغايت 13 خرداد ماه 1395 در محل دائمی نمايشگاههای بين المللی تهران برگزار شد.
در راستای هر چه تخصصی تر شدن فضای برگزاری نمايشگاه  و استفاده هرچه بيشتر مشارکت کنندگان و بازديدکنندگان، نمايشگاه امسال نيز در ســه بخش تخصصــي«ايران فود»، «ايران فودتک»  و «ايران آگرو» با حضور شرکت کنندگان داخلی و خارجی برگزار گرديد.
شرکت نیلوفر پلاستیک نیز که تولید کننده نایلونهای گلخانه ای تا عرض ده متر میباشد با هدف معرفی توانمندیهای تولیدی خود٬ شناسایی بیشتر نیاز مشتریان و تعامل با نمایندگان با غرفه ای به مساحت ۴۰ مترمربع در بخش ایران اگرو حضور پیدا کرد.