تشکیل مه روی فیلم نتیجه میعان بخار آب روی سطح می­باشد. در گلخانه ها و پلاستیک های بسته­ بندی غذایی بدلیل رطوبت بالای سیستم، این پدیده بسیار  محتمل است. تشکیل قطره آب بر روی سطح داخلي پلاستیک گلخانه و ریزش آن برروی گیاهان باعث بروز مشکلاتی مانند: تخریب محصولات، کاهش بازدهی خاک، سرایت آفت و بیماری داخل گلخانه و ... می­شود.
 شرایطی که باعث ایجاد این پدیده می­شوند ممکن است نتیجه هریک از موارد زیر باشد:
·       کاهش دمای یک سمت فیلم به زیر دمای نقطه شبنم
·       دمای هوای نزدیک سطح فیلم به حدی برسد که دیگر توانایی نگه داری بخار آب را در خود نداشته باشد، در نتیجه آب اضافی روی سطح فیلم میعان می­کند. این پدیده برمبنای رابطه بین دمای هوای محبوس، درصد  رطوبت نسبی هوا و دمای نقطه شبنم استوار می­باشد.
·       تفاوت بین كشش سطحی آب وكشش سطحی فیلم

افزودنی ضد مه عموما ماده فعال سطحی غیر یونی هستند که اغلب بصورت مستربچ در حین فرایند تولید فیلم به آن افزوده می­شوند. این افزودنی با مواد پلیمری پايه فيلم ناسازگار بوده  و در نتیجه، مهاجرت تدریجی آن به سطح فیلم موجب آب دوست شدن سطح فيلم مي شود. این افزودنی  با مهاجرت به سطح،عملکرد  خود را نشان ميدهد و دوام آن هميشگي نيست.  با از بين رفتن انتي فاگ هاي موجود بر روي سطح با گذشت زمان و يا در اثر عوامل محيطي،  افزودنی هاي موجود در لایه­ های داخل/زيرين جايگزين آنها شده  و مجدد سطح را از طریق مهاجرت طی زمان  اشباع مي كند.

این افزودنی عموما به کاهش كشش سطحی قطرات آب روی سطح فیلم که بدلیل میعان بوجود آمده اند،کمک می­کند.
کاهش زاویه تماس قطرات آب با سطح پلاستیک به تشکیل یک لایه یکنواخت آب روی سطح فیلم منجر می­شود. این پدیده  شفافیت آب روی سطح فیلم را بهبود داده و در نتیجه اثر لنز ایجاد شده بدلیل حضور قطرات آب را کاهش می­دهد.
برای فیلم های پلی اتیلنی آنتی فاگ های متنوعی تجاری شده اند. پلی­الفین­ ها نسبت به دیگر پلیمرها مانند پلی­استرها، دارای كشش سطحی پایین­تر و خواص آبگریزی بالاتری هستند.
طبیعت آبگریز پلی­اتیلن اجازه انتخاب دامنه وسیعی از افزودنی­های ضد مه را می­دهد، که با فیلم پلی اتیلن ناسازگاری داشته و به سطح فیلم مهاجرت می­کنند. باتوجه به میزان و نوع آنتی فاگ سرعت مهاجرت آن نیز اندکی متفاوت می­باشد،که عموما عمرشش ماه برای آن درنظر گرفته­اند، اما این نکته نیز قابل ذکر است که به مرور زمان بدلیل رطوبت و گرمای موجود در گلخانه و همچنین سمومی که استفاده می­شود باعث تغییر در كشش سطحی فیلم شده و از شدت آبگریزی آن کاسته می­شود.
الزامات در انتخاب نوع افزودنی
پارامترهایی که باید هنگام انتخاب نوع و میزان آنتی فاگ در نظر گرفته شود:
·       پایه پلیمر
·       ضخامت فیلم
·       شرایط فرایندی
پارامترهای مؤثر بر تأثیر آنتی فاگ
برای اینکه آنتی فاگ استفاده شده در پلاستیک گلخانه کارایی مناسبی از خود نشان دهد، لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
·       شرایط داخلی و بیرونی گلخانه
·       شیب حداقل 22 درجه برای سقف گلخانه مطلوب می باشد
·       اتصال صحیح فیلم به گلخانه برای جلوگیری از چین و چروک و موج در سطح فیلم
·       نوع برنامه هوادهی به گلخانه
·       حضور و یا غیاب تجهیزات گرمایشی و مقدار استفاده از آنها
·       ارتفاع گلخانه
·       آبیاری بیش از حد
·       زهکشی مناسب در گلخانه