نوع محصول

درصد UV

افزودنی ها

ضمانت

نایلون سه لایه

عرض 8
  متر

4

Uv + eva + ir + ld

12 ماه (یک دوره کشت)

6

Uv + eva + ir + ld

20 ماه (یک دوره کشت)

9

Uv + eva + ir + ld

24 ماه (دو دوره کشت)

11

Uv + eva + ir + ld

36 ماه (سه دوره کشت)

نایلون سه لایه

عرض 10 متر

4

Uv + eva + ir + ld

12 ماه (یک دوره کشت)

6

Uv + eva + ir + ld

20 ماه (یک دوره کشت)

9

Uv + eva + ir + ld

24 ماه (دو دوره کشت)

11

Uv + eva + ir + ld

36 ماه (سه دوره کشت)

 نایلون دو پوش

3

UV + IR + AF

 

نایلون مالچ

-

 

 

 

توضیحات:

تمام محصولات گلخانه ای دارای افزودنی های UV, EVA, IR, LD می باشند.

UV: باعث افزایش طول عمر نایلون گلخانه می گردد.

EVA: شفافیت، استحکام و انعطاف پذیری نایلون را بالا می برد.

IR: مانع از دست رفتن حرارت داخل گلخانه در طول شب می شود.

LD: باعث پخش نور در گلخانه می شود و رشد گیاه را افزایش می دهد.

 افزودنی anti virous و  anti fog به درخواست مشتری به نایلون افزوده می شود.

AV: مانع تحرک حشرات و رشد قارچ در گلخانه می شود.

AF: مانع سقوط آب و تشکیل آفت بر روی گیاه می گردد.

 

 طول نایلون های گلخانه ای 50 متر و ضخامت آن 180 الی 220 میکرون می باشد.

 

تغییر در ضخامت یا افزودنی های نایلون های گلخانه ای که به درخواست مشتری صورت پذیرد شامل گارانتی نمی شود.

 

ضمانت نایلون های گلخانه ای فقط در برابر نور خورشید می باشد.